bodembescherming_1510

Bodemwijzer

Deze website biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Deze website biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.

Milieuzorg, en daarmee ook het voorkomen van bodemverontreiniging, draagt bij aan de duurzame bedrijfsvoering van uw onderneming. Bovendien voorkomt u hoge saneringskosten bij een bodemverontreiniging.

Deze site richt zich in de eerste plaats op bedrijven die vallen onder de werking van  het Activiteitenbesluit. Heeft u een omgevingsvergunning bedenk dan dat in die vergunning andere eisen gesteld kunnen zijn.
U vindt op deze site antwoord op de vraag welke verplichtingen op u van toepassing zijn. Verder vindt u op deze site praktische informatie om invulling te geven aan die verplichtingen, zoals een ‘Wegwijzer vloeren’, een Werkinstructiekaart, een ‘Stappenplan Inspectie vloeistofdichte vloer’ en een ‘Bedrijfsinterne controlelijst vloeistofkerende vloer’. Daarnaast kunt u de regelgeving zelf raadplegen via een aantal links naar andere sites.

www.bodembescherming.nl